Vyberte stránku

SKP Boétheia

Vítejte na stránkách Boétheia – společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek

Jsme nestátní nezisková organizace, která byla v roce 1994 založená křesťanskými církvemi působícími v Jeseníku.

Naším cílem je poskytovat komplex sociálních služeb lidem bez domova, lidem ohroženým sociálním vyloučením a působit ve prospěch lidí znevýhodněných.

V této chvíli máme registrovány sociální služby: Azylový dům pro muže, Azylový dům pro rodiče s dětmi, Noclehárnu pro muže, Noclehárnu pro ženy a Nízkoprahové denní centrum.

Naši práci stavíme na víře v Ježíše Krista, důraz klademe především na úctu a respekt ke klientovi.

Nechť vám Bůh žehná!